Täckfilm

Denna serie av filmer består av 16 olika färger, både opaka med hög opacitet och transparenta. De är gjorda av lätt, höghållfast polyester och är inte föremål för effekterna av modelleringsbränslen.

De har en tjocklek på 50–60 µm, en krympning på 5–10 % i alla riktningar och driftstemperaturer på cirka 95–180 °C. Dessa parametrar gör tillämpningen mycket enkel och snabb.

Aktiva filter